• GHSFiber.se © 2010-2011

Kontakta oss om du har frågor eller möt upp till några av våra informationsträffar.

Ni kontaktar oss enklast via mail på info@ghsfiber.se

• Minskade kostnader och

bättre prestanda för

Telefoni / TV / Internet.

• Ökat marknadsvärde av

fastigheter / lägenheter.

• Radikalt förbättrade

förutsättningar för områdets

företagare.

• Framtidssäkrad

kommunikation.

• Modern Infrastruktur är helt

nödvändigt för landsbygdens

utveckling.