• GHSFiber.se © 2010-2011


2020-04-17

Med anledning av den pågående spridningen av Covid-19 har styrelsen beslutat att skjuta upp årsstämman tills vidare.
Vi återkommer med mera information men vår förhoppning är att kunna genomföra stämman senare under året

2018-05-03

2016-04-26

2014-01-01

Gott Nytt År 2014

Vi kan med stor tillfredsställelse se tillbaks på vårt första år med toppmodern fiberanslutning. Kvalitén som vi upplevt och den "feed back" vi fått från Er medlemmar är mycket positiv. Det upplevs som att alla våra gemensamma insatser har belönats på ett sätt som vi knappt vågat tro!

- Det första året i drift har totalt sett fungerat mycket bra, men även solen har sina fläckar...

- Vissa driftstörningar har dock förekommit i både i Gettjärn och Hälserud. Dessa problem har varit hos vår KO. 

- Observera att vid fel/problem ska man alltid kontakta sin tjänsteleverantör (t.ex. Telia, Bahnhof, Alltele eller vad ni nu har valt).

+ För övrigt så installerades 11 anslutningar i Ås under våren och togs i drift efter midsommar.

+ Vidare så genomfördes slutbesiktningen av hela nätet i augusti, med besiktningsman från Skanova, representanter för Sunne kommun (stamnät) och föreningen.

+ I december sammanställdes slutredovisningen av hela projektet och lämnades in till Länsstyrelsen

= Sammantaget skall nu den praktiska delen i projektet vara avklarad och vår verksamhet övergår till ett "förvaltnings-läge", d.v.s. Service och Underhåll av såväl vårt nät, som vår förening!!

God Fortsättning

Styrelsen

2013-06-20

Protokoll från stämman finns under länkar/Mötesprotokoll

2013-04-14

Kort uppdatering efter gårdagens styrelsemöte:

°  Styrelsen upplever att uppkopplingar och trafik i vårt nya fibernät fungerar mycket bra och att vi alla är nöjda med resultatet så långt.

°  Pga det strul som uppstod för många medlemmar vid uppstarten kring årsskiftet, så har styrelsen skriftligen påpekat bristerna till TeliaSonera.

°  En stor del av grävarbetet i Ås är genomfört och vi väntar nu på våren och att tjälen skall släppa, så att arbetet med att gräva fram till fastigheterna kan slutföras. 

°  Från TeliaSonera har man reagerat positivt och vi förväntar oss någon form av kompensation till de medlemmar som valt Telia som tjänsteleverantör.

°  Eftersom vår projekttid förlängts med anledning av Ås, så finns fortsatt möjlighet för nya medlemmar att ansluta sig och kunna ta del av de bidrag som beviljats projektet. 

°  Tidpunkt för årsstämman bestämdes till fredag den 24/5 kl. 18.00 i samlingssalen på Gyda, (kallelse i Sunne Nytt kommer).

Styrelsen

2013-02-24

GHS fibers grundkurs i datakunskap startar tisdagen den 26/2 kl 18:00 på Gyda

Ett fåtal platser finns fortfarande kvar.

Hör av er snarast till Bosse Thulin 0565-43132 alt 070-6493132 om ni vill vara med.

Välkomna

2013-02-04

Lär dig utnyttja ditt bredband till fullo!

GHS fiber anordnar i samarbete med ABF en datakurs för nybörjare på Gyda.

°     Kursstart vecka 6

°     Totalt 6 sammankomster a 3 timmar/gång.

°     Kostnad 800 kr, om du tar med egen dator. Vid lån av dator 1200 kr.

°     Begränsat deltagarantal.

°     Anmälan senast den 9/2-13 till: Bosse Thulin 0565-43132 alt 070-6493132

Ur innehållet:

°     Lär känna din dator

°     Hur fungerar Internet

°     Hur söker jag på Internet

°     Träning i Word

°     Träning i Excel

Styrelsen/Projektgruppen

2013-01-22

Uppkopplingarna fungerar nu för majoriteten av våra medlemmar och de är så här långt mycket nöjda med tjänsterna. För många av de medlemmar som valt Telia som tjänsteleverantör har det dock varit en del problem.

°     Försenade leveranser av både tjänster och utrustning.

°     Fel leveranser av utrustning.

°     Flytt av telefonin från koppar till fiber inte synkad, 1-3 dagar utan telefon för vissa.

°     Telefoniadapter för att ansluta teleslingan i huset saknas.Telia-butiken har levererat ett fåtal telefoniadaptrar till föreningen kontakta Nils Larsson 070-5670519 om du behöver en sådan.

Det har även visat sig vara en del felkopplingar i nätet vilket också bidragit till att det varit svårt att komma tillrätta med problemen. Felkopplingarna borde nu vara åtgärdade men det kan återstå någon eftersom tekniker måste ut och koppla om. Styrelsen är medveten om de problem som varit och har med anledning av detta skickat ett brev till TeliaSonera där vi påtalat de brister och problem som våra medlemmar upplevt.

För de medlemmar som har haft ADSL via Telia (gäller Hälserud/Berga) så sägs ADSL-abonnemanget upp den dag fiberabonnemanget kopplas in och inget annat. Har ni fått ett brev från Telia där det står att det är 3 månaders uppsägning så är detta fel. Ring eller maila Teliabutiken i Arvika med namn och personnummer så ser de till att detta rättas till. Telefon Teliabutiken 0570-845 64 email:  Ling-Ling.Shum@teliasonera.com

Om ni fortfarande har problem så är det i första hand Telias support som ska kontaktas 020-240 250 eller 020-202 999. De medlemmar som kontaktat Telias support är mycket nöjda med den hjälp de fått där. Om problemen kvarstår trots kontakt med supporten så går det bra att kontakta någon i projektgruppen.

Slutligen några tips

°     Om man använder teleslingan i huset ska man koppla bort inkommande kopparkablar.

°     Testa alltid att starta om switch/gateway/router innan ni ringer supporten.

°     Kontrollera så att bekräftelsen stämmer med vad ni har beställt.

Styrelsen

2013-01-12

Efter lite förseningar för både inkoppling och leverans av material så är nu trafiken i fibernätet äntligen igång. Det historiska datumet då första medlemmen kopplade upp sig mot Internet blev 2012-12-22.  

Hittills har endast en misstänkt felkoppling upptäckts och här måste tekniker ut för att felsöka.

De flesta medlemmar som beställt av Telia bör nu kunnat aktivera sina tjänster.  

Följer man anvisningarna så verkar det inte vara några större problem.

Har Ni några problem så kanske det finns någon i bekantskapskretsen som kan hjälpa till eller också kontaktar ni Telias support (020-240 250). Det går även bra att kontakta någon i projektgruppen så ska vi försöka hjälpa till om det krävs, (kontaktuppgifter under fliken "spridningsnät"). 

Telia har förlängt sitt erbjudande på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni t.o.m. 2013-01-21. Priset är 299 kr de första 12 mån och därefter ordinarie pris, bindningstid 24 mån.

Besök Telia-butiken Arvika eller ring 0570-845 64 för mera information gällande dessa erbjudanden. Ladda ner Beställningsblankett Telia  här.

Styrelsen

2013-01-03

Enligt uppgift från Telia så har att det skett ett systemfel för de som förhandsbokat tjänster hos Telia och utrustningen är försenad. Detta håller på att rättas till och det har nu börjat komma SMS med leveransbesked och inkopplingsdatum till våra medlemmar. 

Några har beställt tjänster via Telias kundtjänst och inte via Teliabutiken i Arvika och därmed fått fel pris. Det pågår även en översyn för att rätta till de avtalen för att rätt pris ska gälla.

Specialerbjudandet på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni via Arvikabutiken upphörde gälla 2012-12-31. 

Har ni funderingar heller frågor angående leveranserna så kontakta Telias fiberingång för villaägare 020-202999

Det ska enligt vår Kommunikations Operatör (KO) nu gå att beställa tjänster från samtliga tjänsteleverantörer i nätet.

Styrelsen

2012-12-21

För alla som undrar över vad som händer med fiberuppkopplingen så har vi kunnat konstatera att nätet blev driftsatt den 18/12, på det sätt som var bestämt av föreningens KO (Kommunikations Operatör), Skanova/Telia.

Tyvärr förefaller ännu inte alla detaljer vara på plats hos TjänsteOperatörerna (TO), som skall leverera tjänsterna (bredband, telefoni och TV).

Detta är inget föreningen har direkt inflytande över och inget som vi kan påverka mer än att visa på otålighet via telefon och mail.

Från styrelsens sida gör vi vad som är möjligt och uppmanar Er medlemmar att ha koll på hemsidan som vi uppdaterar så snart vi får fram ny information.

Den uppmärksamme medlemmen har kanske sett att WAN lampan lyser grön på Intena switchen och att om man kopplar in dator till port 1 så nås endast https://www.bredbandswebben.se. För att kunna beställa tjänster blir man ombedd att logga in vilket vi inte verkar kunna göra i dagsläget.

Styrelsen

2012-12-14

Driftsättningen av nätet har blivit några dagar försenad och är flyttat till den 18 december. Fr.o.m. detta datum kan vi teckna abonnemang med de för nätet tillgängliga tjänsteleverantörerna

Sammanställning över tillgängliga leverantörer finns under tjänster på http://www.bredbandswebben.se/

2012-11-19

Vi vet inte om jultomten har varit inblandad men nytt datum för driftsättning är 14 december. Det kan ta ytterligare några dagar för beställningarna att gå igenom för er som redan beställt men det finns hopp att många i föreningen ska kunna se Kalle Anka via fibernätet för första gången denna julafton.

Enligt uppgifter som vi fått så ska den utrustning som behövs skickas ut innan detta datum (gäller beställningar av Telia) men det är mycket som ska levereras så det är inte säkert att det blir så till alla. För övriga som inte beställt och tänker göra det är det som vi skrivit tidigare hög tid att se över detta nu.

På våra informationsmöten har vi fått några konkreta erbjudanden från Telia som gäller en kort tid framåt.

Erbjudande på kombinationer av TV/Bredband/Telefoni som gäller t.o.m 2012-12-31.

Specialerbjudande på surfplatta t.o.m 2012-11-23, specifikationer och pris för plattan finns länkat här. Den ska vara beställd senast 2012-11-23 för att priset ska gälla.

Besök Telia-butiken Arvika heller ring 0570-845 64 för mera information gällande dessa erbjudanden. Ladda ner Beställningsblankett Telia här.

Gällande övriga tjänsteleverantörers erbjudanden och priser så får vi hänvisa till respektive leverantörs hemsida som enklast nås via bredbandswebben/tjänster  http://www.bredbandswebben.se/

Styrelsen

2012-11-14

 

Ny fas.

 

Återigen deltagarrekord vid vårt Informationsmöte och nu var vi nästan 100 personer!

Styrelsen tackar för bra uppslutning och för att det blev ett informativt möte där många frågor fick svar. Som vanligt fixade Per på Tomta och Solveig på Nybo fika till ALLA och till absolut belåtenhet, Tack!

 

Vi kan konstatera att det närmar sig drifts-start i nätet och att även de privata och personliga besluten för övergång till fibertjänster nu börjar bli högaktuella.

Både Telia och AllTele presenterade sina utbud och påminde oss om att man själv måste säga upp både TV- och Bredbandsabonnemang om man har för avsikt att byta leverantör för dessa tjänster. Om man avser att fortsätta med samma leverantör får man ta en diskussion med den hur man bäst flyttar över sina tjänster till fiber.

När det gäller fast telefoni så ska man inte säga upp själv utan man ska teckna avtal med sin nya leverantör som ordnar uppsägningen. Detta är viktigt för att få behålla sitt telefonnummer.

Viktigt är också att man själv kontrollerar vilka uppsägningstider/bindningstider man har för de olika avtalen för att kunna optimera sin egen övergång.

Tidpunkten för drifts-start från Telia är fortsatt 2012-12-28 och styrelsen ser nu den som fastställd. Tips hur man ansluter de olika tjänsterna finns på Sunne Kommuns hemsida. Länk till "Sunne Kommun/Tjänster och inkoppling i huset".

 

Från uppstarten i Västerrottna vet vi att man under de första veckorna hade några mindre störningar och fel som rättades till. Vi måste därför inse att ett liknande scenario också är möjligt hos oss. För övrigt är rapporterna vi fått från Västerrottna mycket positiva och detta kommer bli riktigt bra!

 

Sammantaget betyder det att vi nu går in i en ny fas i Projektet: Uppkopplingen

Den samlade bedömningen är att de flesta nog fixar detta själva, men det finns alternativ!

Redan vid förra mötet presenterades att både NEA och DatorCenter kan engageras för lite mer avancerade uppkopplingar och nätverk. Vidare så erbjuder Telia en tjänst för uppkopplingen hemma om man har problem på något sätt.

 

Dessutom planerar vi att upprätta någon form av arbetsgrupp för medlemsservice vid uppstart. Denna funktion avser vi utveckla utifrån de behov som finns alt. uppstår och som Ni förmedlar till oss. Grundtanken med Support-Gruppen är att en skapa trygghet och att ingen skall känna sig "strandsatt". Vi vill ju ALLA att allt ska fungera så bra som möjligt.

 

Slutligen vill vi rapportera att "dörren nu är öppen för Ås" att ansluta sig till vår förening.

Ett viktigt krav är dock att antalet anslutningar blir tillräckligt så ekonomin hamnar "inom ramarna". Styrelsen har redan startat arbetet med alla de byråkratiska åtgärder som krävs för anslutningen och Ås-Gänget själva börjar omgående med att teckna anslutnings- och nyttjanderättsavtal. Kanalisationsarbetet kan tidigast påbörjas inom några veckor, om nödvändiga steg dessförinnan avklarats. Tidpunkt för en möjlig drifts-start i Ås är ännu inte planerad och kommer att bli senare än i Gettjärn/Hälserud.

Styrelsen

2012-10-07 

Läget

Vårt Projekt "tuffar på", tidplanen håller och det ser riktigt bra ut.

I Hälserudsområdet pågår fiberblåsning och återställning efter grävarbetet.

I Gettjärn är fiber inblåst till fastigheterna och nu pågår arbetet med att montera konvertrar/switchar i fastigheterna och sammanlänkningen i kopplingsskåpen.

I telestationerna har teknikerna ännu inte startat installationerna och totalt sett så är det fortfarande relativt mycket jobb som återstår innan driftsstart.

Från Telia har vi fått ett första preliminärt datum för driftsstart och det är satt till den 28/12-2012.

Observera att detta datum är preliminärt och kan komma att ändras.

Parallellt med det praktiska arbetet pågår också arbete med att samla in fakta inför ett kommande Informationsmöte.

Detta arbete består i att bearbeta de så kallade "Tjänsteleverantörerna" för info kring utbud och kostnader

Innan mötet vill vi ha ett definitivt datum för driftsstarten från Telia och även besked från kommunen om vårt område skall utvidgas till att även innefatta Ås. 

När alla fakta finns framme kallar vi till informationsmöte på Gyda, både via hemsidan och Sunne Nytt.

– Vår ambition är att kunna hålla detta möte under första hälften av November. 

STYRELSEN

2012-09-07

ADSL

Styrelsen vill klargöra vad som gäller för ADSL-uppkoppling i vårt område och efter diverse tidningsartiklar som kan misstolkas.

I Hälserud ansvarar Telia för ADSL och här finns ingen information eller avisering om att ADSL-uppkoppling skall upphöra.

I Gettjärn däremot är det Quadracom som ansvarar för driften och här finns ett avtal med Sunne Kommun för medfinansiering av driften.

Detta avtal upphör 2013-06-30 och Sunne Kommun avser INTE att förnya detta avtal gällande Gettjärns området.

Eftersom Sunne Kommun satsar pengar i fibernätsutbyggnaden, ser kommunen ingen anledning teckna nytt avtal för en gammal teknik.

Fibernätet i Gettjärn kommer att vara i drift innan ADSL-uppkoppling avvecklas. 

Hur Quadracom själva kommer att agera vet vi inte, men eftersom de redan idag hävdar att driften ger underskott och att många ADSL-kunder kommer att gå över till fiberanslutning så är det rimligt att tro att driften upphör halvårsskiftet 2013.

Efteranmälan

För de fastighetsägare som fortfarande inte gått med i föreningen och tecknat anslutningsavtal finns fortfarande en sista möjlighet att ansluta nu under september, innan grävmaskinerna har lämnat området.

Föreningen har ännu en tid möjlighet att efteranmäla nya medlemmar till Länsstyrelsen och Telia för att erhålla bidrag. 

Den som nu "i sista minuten" vill gå med uppmanas att snarast kontakta Nisse (070-567 05 19) eller Lars Eric (43 111). 

Vi tar då fram en "offert" tillsammans med ElTel och presenterar därefter vad priset blir. 

Vår bedömning är att kostnaden för efteranslutningar i framtiden, utan bidrag kommer att bli två till tre gånger så dyrt som idag dvs. 40 till 60 tusen kronor. Priset vid en efteranslutning kan jämföras med t.ex. en ny elinkoppling hos Fortum.

STYRELSEN

2012-08-23

Fiberblåsning till fastigheterna i Gettjärn området har påbörjats.

Om inte kanalisationen är framdragen ända till vägg och det tydligt framgår var fibern ska in i huset så tala med personalen som blåser och/eller märk ut detta tydligt på väggen.

Projektgruppen & Styrelsen

2012-08-22

Lägesrapport

• Minskade kostnader och

  bättre prestanda för

  Telefoni / TV / Internet.

• Ökat marknadsvärde av

  fastigheter / lägenheter.

• Radikalt förbättrade

  förutsättningar för områdets

  företagare.

• Framtidssäkrad

  kommunikation.

• Modern Infrastruktur är helt

  nödvändigt för landsbygdens

  utveckling.


Efter en regnig semester är vårt arbetslag som gräver i Hälserud området åter på plats och är i dagsläget framme i Lersjöfors. Som vi redan indikerat ligger man här efter tidsschemat medan Gettjärn området är färdiggrävt.

För att anpassa grävandet till den uppgjorda planeringen har Eltel satt in mer resurser och det har efter semestern gått betydligt fortare framåt. Vår och Eltels förhoppning är att kanalisationen ska vara klar som planerat i mitten av oktober. Innan nätet är klart att tas i bruk måste fiberblåsning och montering av fiberkonvertrar färdigställas i alla anslutna fastigheter. Så snart vi har en mer exakt uppgifte om driftsstarten så kommer vi naturligtvis att informera om detta.

Från styrelsens/projektgruppens sida vill vi återigen påminna om att inte teckna nya avtal med långa bindningstider med nuvarande leverantörer.

Projektgruppen håller "trycket uppe" och reder på ett mycket bra sätt ut de dagliga problemen som uppstår, = BRA JOBBAT.

Fiberblåsning har påbörjats den gångna veckan. En del stopp förekommer varför man kommer att behöva gräva upp kanalisationen på minst 4 platser. Det är ganska vanligt att detta problem uppstår vid fiberblåsning så detta kan betraktas som normalt

Finns frågor eller oklarheter så ber vi att Ni som medlemmar hör av Er.

Kanske är det dags för möte igen och nya möjligheter att "Räta ut Frågetecken"....!

Låt oss bara veta....

Projektgruppen & Styrelsen

2012-06-22 Midsommarafton

Fibertåget tuffar vidare.

Denna rapport om läget för vår fiberutbyggnad går i ljusa midsommarfärger. Vårt område är indelat i två delområde ett som vi kallar Hälserud här är Lars Johansson (Lars på Skinnaregården) support till Eltel och det andra området kallar vi Gettjärn här är Bengt Larsson (Bengt på Hagen) support till Eltel.

För er som passerar skolan under dagen har idag kunnat konstatera att de husvagnar som varit uppställda framför skolan nu är borta. Det är ett tecken på att man i princip nu är klara med grävningen i Gettjärn och vi har ledningar för fiber fram till fastigheterna. När det gäller Hälserud så har man inte förfogat över lika stora resurser och därmed är man inte hellre lika långt komna. Man är förnärvarande lite efter planen som säger att allt arbete skall vara avslutat före älgjakten. Men här kommer Eltel att skjuta till extra resurser de kommande veckorna. Den 13/6 hade man grävt 7625 meter av totalt 22625 meter i området.

Man har också på både Hälseruds och Gettjärn området drabbats av många avgrävda kablar på grund av problem med att märka ut dessa rätt.

Ekonomiskt så ser allt ut att klara sig inom budget undan förutsättning att inga stora problem uppstår. Under grävning i Hälserud har vi också behövt spränga. Tre salvor har avlossats fram till nu med gott resultat.

När det gäller byte av leverantör så börjar tiden närma sig då man bör fundera på om man ska säga upp sina nuvarande avtal eftersom uppsägningstiden i många fall är innevarande månad plus tre månader.

Vi återkommer med vidare uppdateringar

Projektgruppen & Styrelsen

2012-06-08

Lägesrapport

Från gårdagens byggmöte kan rapporteras att våra entreprenörer har stora problem med dåliga/felaktiga kabelmarkeringar för tele i området.

Tyvärr så resulterar detta i avgrävda kablar med stopp både i teletrafik och grävarbetet.

ElTel, som ansvarar för entreprenaden skall kontakta Telia/Skanova för att försöka förbättra situationen.

Föreningen beklagar olägenheterna för områdets teleabonnenter.

Vidare från byggmötet så konstaterades att projektet i stort följer tidplanen, men att omfördelningar av resurser till Hälserudsområdet måste ske.

 Samarbetet mellan de olika parterna flyter på bra och vi uppmärksammar Projektgruppen med ett extra Tack för bra jobb.

Från Informationsmötet kan rapporteras att avtalet med Telia som KO ändrats på så sätt att avtalet kommer att gälla i 14 år, att Telia ansvarar för håltagning i vägg och inkopplingen av Fiberkonverter. Dessutom är det också fastställt att det för varje anslutning kommer att monteras ett litet kopplingsskåp på utsida varje fastighet, för att ge möjlighet till service utan att behöva gå in i fastigheten.

Vidare påtalades från föreningen att man nu bör tänka sig för om man står inför någon förlängning av nuvarande abonnemang, eftersom vi i slutet av året skall ha möjlighet att teckna nya abonnemang för fiber.

Så snart datum för driftsstart av fibernätet är fastställt så kommer vi givetvis att informera om detta.

Via NEA och DatorCenter kommer det att finnas möjligheter till hjälp för installation av nätverk och utrustning när det väl blir dags.

För enklare uppkopplingar (utan nätverk) är omdömet att den "normalhändige" klarar detta själv.

Telia var på plats och informerade om vilka tjänster som man kan skaffa om man väljer Telia som tjänsteleverantör.

Det kunde konstateras att valmöjligheterna är stora och att vi kommer kunna sänka kostnaderna för telefon, bredband och TV.

Telia erbjuder också hjälp vid installation om man väljer dom och betalar en avgift.

Slutligen vill vi tacka för den stora uppslutningen, tacka Per för gott kaffe och goda bullar och gratulera Håkan Ryen till surfplattan som Telia lottade ut!

Styrelsen

2012-05-20

 

Lägesrapport fibergrävning spridningsnät.

Område 1 (Berga-Hälserud-Lejsöfors)

Här kom grävningarna igång försenat i förhållande till uppgjord plan. Dessutom förfogar man endast över en maskin. Sammantaget gör detta att man befinner sig efter uppgjord plan. Detta kommer att diskuteras vid nästa byggmöte.

Grävning pågår just nu längs Bergavägen på väg mot Backetorp. Därefter fortsätter grävningen mot landsvägen och Skinnaregården.

Område 2 (Bräcka-Norra Viken –Boberg- Gettjärn)

Här har man fler maskiner tillgängliga och med en tidigare start så ligger man idag väl med enligt planeringen.

Under kommande vecka kommer Norra Viken att färdigställas, därefter de tre sista fastigheterna i Bräcka och vidare mot Boberg (2 fastigheter) Bobergsåsen (1 fastighet). Sedan är det dags för Gettjärn

Vidare kan nämnas att sjökabeln över Rottnen till Västrottna och mot Gräsmark (via Lolyckan, Brantsnäs och Sandnäs) närmar sig sitt färdigställande.

2012-04-22

Nu finns protokoll från stämma och extrastämma 2012-03-01 under länkar.

De nya stadgarna som antogs vid stämma och extrastämma finns att läsa på högra sidan under fliken föreningen.

Förläggning av sjökabeln i Rottnen pågår och vi beräknar att komma igång med att gräva/plöja kanalalisationen för spridningsnätet inom en snar framtid

Klicka på bilden nedan för att komma till ett album med bilder från Rottnen och sjökabelförläggningen.

Tips! Använd högerknapp och öppna som ny flik eller nytt fönster.

2012-04-09

I Gettjärn/Hälserudsfibers värld har ett historiskt beslut tagits: Avtalet med ElTel Networks för kanalisationenen av vårt spridningsnät har accepterats och skrivits under. 

Detta beslut betyder att vi Gettjärn/Hälserud säkerställer modern kommunikations-teknologi och att "VI är med i matchen"!

Redan på onsdag den 11/4 hålls första byggmötet med ElTel och vår Projektgrupp med Bosse T i spetsen på Gyda.

Stakningen i Gettjärn/Bräcka är redan klar och pågår i Hälserud/Berga. Därefter gäller att tjälen släpper så att grävmaskinerna får fritt fram....

Om ni inte gjort det redan så är det hög tid att fundera på var i huset fibern ska komma in.

Projektgruppen planerar ett infomöte om hur man kan lösa det interna nätet i huset för bredband, TV och telefoni på bästa sätt.

Lite tips finns i denna information på Sunne Kommuns hemsida Tjänster och inkoppling i huset.

Tyvärr så måste vi skicka ut påminnelser till de som ännu inte betalat och heller inte begärt utträde ur föreningen,

OBS:  Att inte betala den nya insatsen betyder inte att man gått ur föreningen.

Styrelsen vill slutligen klargöra att den till 100% jobbat och verkat för att ALLA inom Gettjärn-/Hälserudsområdet getts möjlighet att bli medlemar och att fiberansluta sig.

Detta är ett krav från myndigheterna för bidrag och styrelsen/föreningen anser sig nu ha uppfyllt detta.

Den som har annat att anföra måste senast 30 april 2012 skriftligen ha gjort detta. 

F.o.m. den 11/4-2012 kommer ALLA efteranslutningar att offereras individuellt.

Slut på det formella.

Nu kör vi och via fiber in i framtiden!

STYRELSEN

2012-03-03

Styrelsen Tackar för den stora uppslutningen och engagemanget som visades vid stämman! Det bådar gott.

Så snart protokollen justerats kommer de att finnas tillgängliga under fliken "Länkar".

Det enskilt viktigaste beslutet som togs är att medlemsinsatsen ändras från 200.- till 19.900.-

Inbetalning av mellanskillnaden måste ske senast under första delen av april.

Avtal och inbetalningskort kommer att delas ut så snart som möjligt.

I övrigt så belystes Nuläget, Kalkyler, Bidrag-/Skattesituation/moms, Tidplan, Projektorganisation och vad vår Arbetsinsats kommer att betyda i Projektet.

Styrelsen jobbar nu vidare med upprättande av avtal för såväl entreprenör för kanalisation som med anslutnings- och markavtal för medlemmarna.

En projektgrupp har bildats, se vidare fliken spridningsnät.

Målsättningen nu är att alla avtal skall vara tecknade under mars och att arbetet med kanalisationen skall kunna startas startas i april.

Vi har gemensamt en stor och utmanande uppgift framför oss och avgörande för resultatet kommer att bli hur väl vi ALLA kan hjälpas åt.

Styrelsen

2012-02-06

Styrelsen Tackar för den stora uppslutningen på mötet, hela 83 personer var närvarande vilket är fibermötesrekord i Sunne kommun. 

Det blev ett mycket bra möte med god stämning och många bra frågor.

Vi vill också passa på att tacka Per på Tomta för de goda semlorna . 

Också ett Stort Tack till Erik och Kristina för bra information och att Ni supportar oss på bästa sätt.

Nedan finner du presentationen som Nisse visade vid mötet och vårt senaste infoblad.

Presentation   Infoblad

Dessutom en länk till Erik Larssons presentation (på Sunne Kommuns hemsida).

Tjänster och inkoppling i huset

Så snart datum för årsstämman fastställts återkommer vi med en uppdatering.

Nu kör VI.

Styrelsen

2012-01-24

INFORMATIONSMÖTE SÖNDAG 5/2, kl.17.00 PÅ GYDA

Äntligen är det dags för att summera och räkna ut kostnaden för vårt lokala spridningsnät.

Offerter för grävning / kanalisation (rördragning) är på ingång och vid mötet kommer vi att presentera de underlag vi fått in.

Eftersom totalkostnaden skall delas mellan medlemmarna så är det självklart viktigt att ALLA som är intresserade också är medlemmar!

Blir vi för få så är risken att kostnaden per anslutning blir för hög och då blir det svårt att kunna förverkliga projektet.

Under mötet kommer vi även att diskuteraHUR vi kan bli fler medlemmar för att kunna SÄNKA anslutningskostnaderna, kom gärna med idéer och förslag.

Sunne kommuns IT-chef Erik Larsson kommer att delta vid mötet.

Erik kommer att redovisa fiber-läget i övriga kommunen och visa upp exempel på den utrustning (mottagare) som placeras ute i fastigheterna.  

Som vanligt avser vi avsluta med fika / frågestund och önskar såväl medlemmar som övriga intresserade välkommna.

 Lite bilder från grävningen nedan, klicka på bilden för att få upp en större bild.

Stamnät på väg       Stamnät på väg i skog      Knutpunkt på            Förberett för

vid väg                                                          stamledning             fastighetsanslutning

Styrelsen.

2012-01-16

Grävning av stamnät påbörjat.

Nu har grävning av stamnät och samförlagt spridningsnät mellan Hälserud och Gettjärn kommit igång. 

Tisdagen den 10/1 2012 är det historiska datumet då vårt fibernät såg dagens ljus.

Se en liten filmsnutt från grävningen i Hälserud på länken som följer: http://www.youtube.com/watch?v=z-EultBWE6Mt

Från Gettjärn fortsätter sen stamnätet i Rottnen över till Västrottna och även norrut mot Gräsmark via Lolyckan, Brantnäs och Sandnäs.

Fortfarande gäller att svar på anbuden beräknas komma i slutet av januari och att vi därefter planerar en presentation med sammanställning i början av februari.

Styrelsen

2011-12-21

Vi går nu in i slutfasen av Steg 2

Anbudsunderlag med anvisningar, kartor och materialbehov för spridningsnätet har skickats till ett antal utvalda leverantörer!

Vi räknar med att ha fått svar på anbuden under sista veckan av januari.

En presentation med sammanställning av de anbud vi fått in planerar vi att hålla i början av februari.

Mer info om tid och plats för mötet återkommer vi med.

Samtidigt vill vi uppmana er alla att under fliken "kartor" titta på det senaste kartunderlaget som visar dragningar av kanalisation och fiber.

Visar det sig svårt att hitta rätt karta och/eller min fastighet, så hjälper vi gärna till med råd och anvisningar.

Skulle det dyka upp frågor eller synpunkter angående hur spridningsnätets dragningar planerats, så hör av er.

Än så länge kan justeringar göras....

Styrelsen

2011-12-09

Flera artiklar inkl denna finns under länkar. Där finns även annan matnyttig info rörande fiber, fiberutbyggnad och fibernät

2011-12-03

Nu händer det saker!

På möte hos Sunne Kommun 2/12 fastslogs att grävning för stamnätets kanalisation från Hälserud till Västerrottna kan komma att påbörjas inom två veckor.

Bakgrunden är att LBC snart är färdiga med kanalisationen till Ransbysätter och vill starta nästa uppdrag som är stamledningsdragningen till Västerrottna.

För vår del är detta steg mycket viktigt och tar oss betydligt närmare målet eftersom detta även innefattar stamnätet genom hela Hälserud/Gettjärns området !

Under vecka 49 räknar vi med att ha genomfört en besiktning av sträckan Hälserud - Sa.Viken tillsammans med representanter från LBC och Sunne Kommun.

Underlagen med kartor och specifikationer för spridningsnätet är i princip klara, de kommer att färdigställas och lämnas ut på anbud under vecka 49.

Vi kommer även att göra ett studiebesök hos fiberföreningen i Ransbysätter söndag den 11/12.

Vi räknar med/jobbar för att kunna hålla ett informationsmöte under julhelgen men avgörande för mötets tidpunkt är att vi har underlag och offerter framme så att vi vet prisbilden för det lokala spridningsnätet.

= "Lurar Du i vassen" så är det dags att agera: Vecka 49 är sista veckan för anmälan till det bidragsberättigade fibernätsprojekt i Gettjärn/Hälserud.

=  Sen blir det dyrare.

STYRELSEN

2011-10-17

Prognosen sen tidigare håller och vi i styrelsen jobbar på.

Läget just nu är att nya kompletterande markavtal skrivs för kommunens stamnätet till Västerrottna. Västerrottna ligger före oss och har projekteringen klar och avser att komma igång med nätbygget så fort som möjligt, (bra jobbat!).

Kommunens preliminära plan är att fiberansluta Västerrottna via jordkabel från Hälserud till Bräcka och över Rottnen med sjökabel.

I samma grundplan ingår även att kommunens stamledning grenas av innan Bräcka och fortsätter mot Boberg och genom Gettjärn.

Från Gettjärn sen vidare med sjökabel till Lolyckan, Brantsnäs, Sannäs och upp till Uddheden.

Eftersom man av kostnadsskäl vill genomföra all sjökabeldragning i Rottnen bara en gång, (när dykare, båter och specialutrustnig är på plats), så avses allt detta arbete genomföras samtidigt.

När det gäller det lokala nätet och anslutningskostnaden så tar allt längre tid än man förutser och tror....

Ändrade förutsättningar i dragning av stamnät som t.ex Climate Arena har gjort att vårt offertunderlag justerats om ett par gånger och det kostar tid

En positiv nyhet är att kommunen presenterat en mycket bra lösning med Telia som kommunikationsoperatör (KO).

KO övervakar, driftar och levererar utrustning till själva nätet, sen finns det ett flertal leverantörer av själva tjänsterna (bredband, TV, telefoni).

Dessutom har vi "trimmat nätet" och tror oss ha hittat en lösning som kommer att fungera.

Självklart vill/behöver vi få fler medlemmar för att hålla nere kostnaderna och här kan alla göra en insats! Vi är just nu 160 medlemmar i föreningen och jobbar fortfarande på att vi skall bli närmare 200 st.

Just nu pekar kostnadsbilden snarare mot 20.000 än de 15.000 som vi hoppats på och jobbat för, men vi vet inte än. Så snart vi har fått fram konkreta och säkra siffror så kommer vi självklart att dela med oss.

Vi planerar för ett informationsmöte på Gyda under November.

Håll koll på hemsidan för vidare info. och:

"Prata med Dina Grannar"

STYRELSEN

2011-08-24

Styrelsen kan meddela att upprättandet av markavtal för stamledningen i princip är avklarat.

Återstår gör vissa beslut hos kommunen som kan påverka dragningen och att eventuellt ytterligare markavtal måste upprättas.

De första preliminära offerterna för vårt spridningsnät har inkommit och utvärderingar pågår.

Vi ser som väntat att medlemsantalet är kritiskt och att vi helst bör bli flera för att hålla nere anslutningskostnaderna.

Detta betyder att vi behöver fler medlemmar och att vi ALLA måste hjälpas åt för att förverkliga vår gemensamma målsättning.

Är Du inte medlem och kanske osäker på vad som gäller så kontakta oss, (se separat flik).

Är Du medlem så prata med Dina grannar och "dra ytterligare strå till stacken".

För det fortsatta arbetet så räknar vi med att den exakta dragningen för stamledningen skall fastställas under augusti/september.

Först därefter kan vi få nya uppdaterade, "skarpa" offerter och ha en riktig utvärdering klar i oktober.

Vi planerar för ett stormöte där vi utförligare avser presentera fakta och läge när utvärderingen är klar.

Prognosen just nu pekar mot stamnät 2011 och spridningsnät 2012.

Fortsätt att ha koll på vår hemsida!

2011-05-29

Projekteringsarbetet börjar nu att gå in i sin slutfas och vi räknar med att arbetet med upprättande av markavtal (nyttjanderättsavtal) och anslutningsavtal kommer att påbörjas och pågå under juni/juli.

Så snart projekteringen är avslutad och vi fått grepp om ekonomin återkommer vi med mer specifik information till alla medlemmar.

Tillsvidare gäller tidsplanen att grävarbetet för det lokala fibernätet skall kunna genomföras under september/oktober i år.

Styrelsen.

2011-04-30

En första projektering är nu gjord som vi fått för granskning. Vi jobbar nu med att se över förslaget så att spridningsnätet är rätt dimensionerat och att alla fastigheter som är medlemmar i föreningen har en anslutning enligt förslaget.

DET ÄR FORTFARANDE MÖJLIGT ATT TA DEL AV FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSNÄT, MEN DÅ ÄR DET HÖG TID ATT BLI MEDLEM.

OM NI VILL VARA MED MEDDELA FÖRENINGEN SNARAST OCH BETALA IN MEDLEMSAVGIFTEN NU.

2011-04-04

Ny uppdaterad karta finns inlagd, vi ligger nu på drygt 150 medlemmar. Ingenny egentlig info att rapportera utan projektering fortgår och Sunne Kommunjobbar vidare med stamnät, kommunikations och tjänsteleverantörer.

2011-03-26

Nu är det hög tid att betala in medlemsavgiften för fastighetsägare som villvara med och skapa ny infrastruktur i Gettjärn-Hälserud-Sandnäs området.Under fliken medlemskap finns info hur man går tillväga för att bli medlem,observera dock att senast 2011-03-31 behöver vi ha klart med medlems-registreringen. I dagsläget är vi 145 medlemmar.

Projekteringen har redan påbörjats så smått men är under behandling så detfinns fortfarande möjlighet att vara med.

Så fort det är klart var fibern ska dras kommer jobbet med markavtal för nedläggning av fibernätet att startas.Detta arbete kommer att betyda attmånga markägare i området kommer att kontaktas för upprättande av avtal.

Vi hoppas komma igång med grävning/plöjning av kanalisation och fiber senare delen av sommaren. Eftersom viss samläggning med kommunen är aktuell så måste detta även samordnas med dem.

Fibernäts-arbetet i Sunne rullar på och ytterligare ett antal föreningar är i bildande plus att kommunen jobbar med olika upplägg för kommunikations- och tjänsteleverantörer.

MISSA INTE CHANSEN ATT TA DEL AV FRAMTIDENS KOMMUNIKATIONSNÄT.

2011-03-16

 Info-möte  17 mars, 19.00

NUstartar vi projekteringen för lokat fibernät i Gettjärn-,

Hälserud-, och Sandnäs-området. För att vara med krävs

medlemsregistrering senast den 31 mars-2011. Sen kör vi!

HAR vi inte varit nog tydliga och frågor finns –

Kontakta oss, Prata med dina grannar, eller

Dessutom planerar vi ytterligareett Info-möte med

frågestund och kaffe den 17 mars, kl. 19.00 på Gyda.

Det finns inga dumma frågor!

VIjobbar nu vidare med att ta fram ett beslutsunderlag

(kostnader och avtalsförslag), för framtidens

kommunikationsteknologi i vårt område.

MÖJLIGHETENsom vi nu haratt själva ta

kontroll över våra framtida nätkostnader för TV,

Telefon och Bredband är troligen unik.

Gettjärn-Hälserudfiber Ekonomisk Förening

tackar för bygdens engagemang och förtroende.

Styrelsen

2011-02-01

Kommunfullmäktige säger: OK.

- NU går vi vidare för modern kommunikation inom vårt område!

Viktigt är nu att ALLA som vill delta SNARAST ansluter sig till föreningen.

Vi startar i Mars projekteringen och då måste vi självklart veta vilka fastigheter som skall anslutas till det nya nätet.

Efteranslutning kommer att bli dyrare och att avvakta är ingen bra idé just nu!

- Redan Medlem?: Prata med dina grannar, det gynnar oss ALLA!

Gå med i vår förening (SEK400:-) och bevaka möjligheten att Själv kunna ta beslut om Dina framtida kostnader för kommunikation.

Det STORA beslutet tar ingen förrän projekteringen är klar och vi exakt vet vad en anslutning kan komma att kosta.

Den STORA bonusen kan i framtiden visa sig vara att VI äger vårt Eget Nät och också därför bestämmer över det.

2011-01-28

Tillsammans har vi nu uppfyllt kommunens krav på 50%-igt deltagande för ett lokalt fibernät hos oss.

Vi i styrelsen tackar för förtroendet så långt och jobbar nu vidare för nästa steg.

Info kommer allteftersom att visas på hemsidan, så besök oss här regelbundet för de senaste uppdateringarna.

Mvh Styrelsen

Kommunikationer har varit grundläggande och omvälvande för all samhällsutveckling. Nu är nästa omvälvande teknikskifte här.

Det är dags att byta ut de gamla kopparledningarna som vi framför allt använt för telefoni, till framtidens digitala teknik – fiber.

Med en fiberkabel ansluten till sin fastighet ges idag möjlighet till ekonomisk vinningoch rationell kommunikationsöverföring medhögsta kvalitet.

Via fibernätet kommer telefoni, tv och internet-uppkoppling att kunna ske. Detta förbättrar vår samhällsservice och vi får t.ex. ett betydligt större utbud för underhållning. 

Vi som bor på landsbygden kommer inte att få dessa tjänster erbjudna av kommun eller kommersiella operatörer utan vi måste ta saken i egna händer.

Genom att själva se till att vi får en uppkoppling som är kraftfull och hållbar även i framtiden, så höjs värdet på våra fastigheter, plus att vår hembygd blir mer attraktiv att bo i.

Kommun, myndigheter, skolor och företag inriktar idag sin service mer och mer på att bli internetbaserad vilket talar för ett fibernät.

Redan idag finns stora möjligheter för t.ex. distansstudier, vilken i sin tur ställer relativt höga krav på överförningskapaciteten för att fungera på ett tillfredsställande sätt.

För många företag är bra kommunikationer ett måste och fler av våra företagare i området kan vittna om de negativa konsekvenser dagens koppar- och mobilnät innebär för dem.

På samma sätt som när vårt elnät byggdes har vi idag begränsade möjligheter att se vad ett fibernät kommer att ge oss i framtiden. I ett inte alltför avlägset framtidsscenario kommer troligen delar av åldringsvården att ske via internetuppkoppling!

Vad innebär egentligen Fiber till byn?

Det är en lokal satsning som görs av landsbygdsinvånarna själva. Man går ihop i mindre områden, och bildar en lokal ekonomisk förening, som styr arbetet vidare. Inom varje område gräver man ner en så kallad fiberkabel, med anslutning till de fastigheter som deltar i statsningen.

Fibernätet ägs av invånarna själva, vilket i sin tur gör att vi kan påverka och fatta beslut som rör vår egen framtidsutveckling.

Att vid ett senare tillfälle ansluta sin fastighet kommer bli betydligt dyrare eftersom föreningen då inte kan räkna med att få några bridrag. 

I Gettjärn/Hälseruds/Sandnäs-området har vi bildat Gettjärn- Hälserudfiber Ekonomisk förening.Gettjärn- Hälserudfiberhar som syfte att skapa tillräckligt intresse för att bygga ett fibernät inom området.

Vårt mål just nu är att få 70% av fastighetsägarna att ansluta sig till föreningen för att vi skall kunna ta nästa steg.

Vad händer nu/härnäst?

Vi pratar med våra grannar och försöker få så många som möjligt att bli medlemmar. Vi kommer att diskutera om hur vi går vidare för att få minst 50% av fastighetsägarna i Gettjärn/Hälserud/Sandnäs-omådet att ansluta sig. Om du redan nu anser att det är en viktig fråga för dig, prata du också med dina grannar och övertyga dem att gå med som medlemmar.  Ju snabbare vi når 50% desto tidigare kan vi komma igång.

Nu vill vi att du blir medlem och det gör du genom att skicka din intresseanmälan till oss. Meddela oss om önskat medlemskap endera via

e-mail: info@ghsfiber.seeller via brev till:

Gettjärn-Hälserudfiber Ek. För.

c/o L-E Ericson

Gettjärn 187

686 93 Sunne

Samt att sätta in medlemsinsats och årsavgift(totalt 400kr) till bg 700-7388

OBS: Namn, fastighetsbeteckning och mailadress om sådan finns skall anges på bg-inbetalningen.