• GHSFiber.se © 2010-2011

Tillsammans är vi starka!

För att få fiberanslutning till våra hus krävs det flera faser:

1. Samla alla intresserade i Gettjärns- och Hälserudsområdet till en ekonomisk förening.

2. Projektering; planering för kabeldragning och kostnadsberäkning. 

3. Genomförande; grävning och anslutning. 

Vi har redan bildat en ekonomisk förening i Gettjärn och Hälserud. Även i övriga delar i Sunne med omnejd pågår samma process.

För att komma vidare krävs nu att alla som är intresserade går med i vår Fiberförening. Först när vi är tillräckligt många (minst 50%) som är intresserade kan vi gå vidare och få en projektering gjord. Det är i samband med projekteringen vi får en kostnadsbild på investeringen. Därefter tar varje medlem beslut om man vill ansluta sin fastighet till fibernätet.

Med medlemskapet förbinder man sig inte till mer än att visa sitt intresse för satsningen. Efter att projekteringen väl har startat är det fullt rimligt att fibernätet är aktivt och uppkopplat inom ett års tid. Ju fler vi är som vill vara med, ju mindre kommer det att kosta för varje enskild fastighet!

Gettjärn- Hälserudfiber Ek. För.

org.nr 769622-3663

bg. 700-7388

I styrelsen sitter:

Nils Larsson - Ordförande

Maud Karlsson - Kassör

Leif Danielsson - Sekreterare

Lars-Erik Eriksson - Ledamot

Peter Sagerdal - Ledamot

Börje Nyström - Ledamot

Rolf Gatback - Ledamot

Bo Djurberg - Ledamot

Kurt Johansson - Ledamot

Bengt Larsson - Suppleant

Rolf Magnusson - Suppleant

• Minskade kostnader och

  bättre prestanda för

  Telefoni / TV / Internet.

• Ökat marknadsvärde av

  fastigheter / lägenheter.

• Radikalt förbättrade

  förutsättningar för områdets

  företagare.

• Framtidssäkrad

  kommunikation.

• Modern Infrastruktur är helt

  nödvändigt för landsbygdens

  utveckling.