• GHSFiber.se © 2010-2011

Kontakta oss om du har frågor eller möt upp till några av våra informationsträffar.

Ni kontaktar oss enklast via mail på info@ghsfiber.se

• Minskade kostnader och

  bättre prestanda för

  Telefoni / TV / Internet.

• Ökat marknadsvärde av

  fastigheter / lägenheter.

• Radikalt förbättrade

  förutsättningar för områdets

  företagare.

• Framtidssäkrad

  kommunikation.

• Modern Infrastruktur är helt

  nödvändigt för landsbygdens

  utveckling.