• GHSFiber.se © 2010-2011

Efter den 11/4-2012 kommer ALLA efteranslutningar att offereras individuellt.

Meddela oss om önskat medlemskap endera via telefon Nisse 070-567 05 19,

e-mail: info@ghsfiber.se eller brev till:

Gettjärn-Hälserudfiber Ek. För.

c/o L-E Ericson

Gettjärn 187

686 93 Sunne

OBS: Namn, fastighetsbeteckning och mailadress om sådan finns skall anges.

• Minskade kostnader och

  bättre prestanda för

  Telefoni / TV / Internet.

• Ökat marknadsvärde av

  fastigheter / lägenheter.

• Radikalt förbättrade

  förutsättningar för områdets

  företagare.

• Framtidssäkrad

  kommunikation.

• Modern Infrastruktur är helt

  nödvändigt för landsbygdens

  utveckling.