• GHSFiber.se © 2010-2011

Projekt Spridningsnät

Här kan alla göra en insats, kontakta projektledare, områdesansvarig eller styrelsen om du har frågor/funderingar om vad just DU kan göra.

Eget Arbete som vi kan/måste göra själva för att få ned kostnaden

•Stakkäppar

•Stakning och röjning

•Köra ut massor till upplag med lastbil/traktor

•Köra ut skarvbrunnar från upplag till de olika etapperna – traktorkärra

•Forsla bort sten

•Håltagning i fastigheter

Länk till tidsplan här

Projektorganisation

Spridningsnät

Projektledare

Bo Thulin

0565-43132

070-649 31 32

Områdesansvarig

Hälserud

Lars Johansson

0565-770022

070-588 19 04

Etapp 1

Hälserud

Lersjöfors

Södra Viken

Sundstorp

Etapp 2

Gunnerud

Önsby

Skinnargården

Berga

Etapp 3

Norra Lersjön

Områdesansvarig

Gettjärn

Bengt Larsson

0565-43015

073-841 18 23

Etapp 1

Bräckan

Etapp 2

Boberg

Gettjärn syd

Etapp 3

Norra Viken

Gettjärn norr

Etapp 4

Lolyckan

Brantnäs

Sandnäs

• Minskade kostnader och

  bättre prestanda för

  Telefoni / TV / Internet.

• Ökat marknadsvärde av

  fastigheter / lägenheter.

• Radikalt förbättrade

  förutsättningar för områdets

  företagare.

• Framtidssäkrad

  kommunikation.

• Modern Infrastruktur är helt

  nödvändigt för landsbygdens

  utveckling.